PENDEKATAN TERAPI CARA KERJA UNTUK KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

Pelaksanaan intervensi terapi cara kerja dalam pendidikan adalah sangat penting & amat diperlukan dalam kalangan murid bekeperluan khas.

Dengan pelaksanaan terapi intervensi carakerja, ia mampu meningkatkan kemahiran motor halus serta koordinasi mata & tangan murid secara tidak langsung. Penglibatan murid-murid bermasalah pembelajaran dalam aktiviti pembelajaran di dalam bilik darjah juga boleh ditingkatkan.

💛 Berfokuskan kepada 6 komponen dalam terapi cara kerja yang mempunyai kaitan rapat dengan murid berkeperluan khas di sekolah.

💛 Memaparkan contoh-contoh aktiviti intervensi terapi beserta dengan gambar sebagai panduan yang lebih jelas.

💛 Jumlah muka surat : 125 m/s

Dapatkan buku Pendekatan Terapi Cara Kerja untuk Kanak-Kanak Berkeperluan Khas ini melalui usahawan Mommy Happy yang berdaftar.

VIDEO PENDEKATAN TERAPI CARA KERJA UNTUK KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS

Scroll to Top