PANDUAN STRATEGI DAN AKTIVITI KEMAHIRAN TULISAN TANGAN PANDUAN GURU DI SEKOLAH

STRATEGI DAN AKTIVITI KEMAHIRAN TULISAN TANGAN

Kemahiran tulisan adalah sebahagian daripada kemahiran fizikal. Tulisan juga merupakan satu kemahiran yang sangat penting & perlu dikuasai oleh kanak-kanak.

Dengan buku Strategi dan Aktiviti Kemahiran Tulisan Tangan ini, dapatlah dijadikan sebagai panduan guru di sekolah dalam menangani murid yang mempunyai masalah kemahiran tulisan tangan termasuklah murid istimewa atau berkeperluan khas.

💜 Berfokus kepada strategi & intervensi yang boleh dilaksanakan oleh guru bagi menjayakan RPI murid berkeperluan khas.

💜 Menggunakan teknik pendekatan yang telah digunakan oleh ahli terapi cara kerja.

💜 Jumlah muka surat : 117 m/s

Dapatkan buku Strategi dan Aktiviti Kemahiran Tulisan Tangan ini melalui usahawan Mommy Happy yang sah.

STRATEGI DAN AKTIVITI KEMAHIRAN TULISAN TANGAN

Kemahiran tulisan adalah sebahagian daripada kemahiran fizikal. Tulisan juga merupakan satu kemahiran yang sangat penting & perlu dikuasai oleh kanak-kanak.

Dengan buku Strategi dan Aktiviti Kemahiran Tulisan Tangan ini, dapatlah dijadikan sebagai panduan guru di sekolah dalam menangani murid yang mempunyai masalah kemahiran tulisan tangan termasuklah murid istimewa atau berkeperluan khas.

💜 Berfokus kepada strategi & intervensi yang boleh dilaksanakan oleh guru bagi menjayakan RPI murid berkeperluan khas.

💜 Menggunakan teknik pendekatan yang telah digunakan oleh ahli terapi cara kerja.

💜 Jumlah muka surat : 117 m/s

Dapatkan buku Strategi dan Aktiviti Kemahiran Tulisan Tangan ini melalui usahawan Mommy Happy yang sah.

VIDEO PANDUAN STRATEGI DAN AKTIVITI KEMAHIRAN TULISAN TANGAN PANDUAN GURU DI SEKOLAH

Scroll to Top