KANAK-KANAK PASTI CERDIK (BUKU BERGAMBAR DWIBAHASA)

Kamus Bergambar DwiBahasa ini sesuai dengan kanak-kanak berumur 4-6 tahun kerana:

    a) Kandungan kamus ini memenuhi keperluan proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak
    b) Pemilihan perkataan sesuai dengan perbendaharaan kata asas peringkat kanak kanak|
    c) Penyusunan entri mengikut abjad disertai oleh ilustrasi menarik dan beraneka warna
    d) Mendorong minat kanak-kanak mengenal objek dan perkataan dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Ingerris
    e) Berupaya membangkitkan minat dalam pembelajaran sekali gus mengukuhkan pemahaman kanak-kanak

 

BILANGAN MUKA SURAT : 64 M/S

Harga: RM 25.00

 

VIDEO KAMUS DWIBAHASA

Scroll to Top