UPK12- TEKNIK KUASAI BAHASA ARAB UPKK

UPK12- TEKNIK KUASAI BAHASA ARAB UPKK

Tujuan buku ini adalah sebagai rujukan tambahan pembelajaran sedia ada bukan sahaja untuk calon-calon yang bakal menduduki UPKK bahkan juga untuk bahan bantu guru-guru. Isi kandungan buku ini menggunakan teknik pendekatan nota carta, diagram, peta minda dan syarahan lengkap serta memenuhi kehendak calon UPKK yang pastinya sukar mencari bahan rujukan yang menerangkan berkenaan teknik kuasai sesuatu pelajaran. Penulis meletakkan juga teknik Skor A dan teknik menjawab soalan pepriksaan berdasarkan soalan peperiksaan 2012-2019.

Harga:RM35.00
Bilangan Muka Surat:207 m/s