STRATEGI PENGURUSAN TINGKAH LAKU MURID KEPERLUAN KHAS

STRATEGI PENGURUSAN TINGKAH LAKU MURID BERKEPERLUAN KHAS

Tingkah laku kanak-kanak berkeperluan khas adalah berbeza dari kanak-kanak yang lain. Disebabkan itu mereka memerlukan perhatian dan penjagaan yang lebih dan berbeza daripada kanak-kanak yang lain. Okeh itu, Ibu bapa dan guru perlu mempunyai panduan yang tepat dalam mengurus tingkah laku kanak-kanak berkeperluan khas ini.

Dengan ini kami bawakan BUKU STRATEGI PENGURUSAN TINGKAH LAKU MURID BERKEPERLUAN KHAS

📌 Merupakan panduan pengurusan tingkah laku bagi kanak-kanak berkeperluan khas di sekolah

📌 Mempunyai cadangan tindakan guru sekiranya berlaku tingkah laku mencabar dalam kalangan murid berkeperluan khas di sekolah

📌 Boleh juga digunakan oleh ibu bapa untuk mengawal tingkah laku anak-anak di rumah

📌 Bilangan muka surat: 115 muka surat

Dapatkan Buku Strategi Pengurusan Tingkah Laku Murid berkeperluan Khas melalui usahawan Mommy Happy yang sah

STRATEGI PENGURUSAN TINGKAH LAKU MURID KEPERLUAN KHAS

Scroll to Top