KK05 – BUKU 100 AKTIVITI SCHOOL READINESS UNTUK MURID BERKEPERLUAN KHAS

BUKU 100 AKTIVITI “SCHOOL READINESS” UNTUK MURID BEKEPERLUAN KHAS.

🌺Buku aktiviti persediaan pembelajaran ini dihasilkan untuk memberi idea kepada ibu bapa dan guru dalam membuat aktiviti dan menilai tahap kemahiran anak-anak dari sudut persediaan ke sekolah.

🌺Terdiri dari 9 bahagian yang mana terdapat lebih dari 100 aktiviti yang terangkum di dalamnya. Antara bahagian itu ialah:
1.Kemahiran menulis
2.Kemahiran mewarna
3.Kemahiran menggunting
4.Kemahiran kognitif
5.Kemahiran interaksi dan komunikasi
6.Kemahiran pengurusan diri
7.Kemahiran tingkahlaku sosial
8.Kemahiran motor kasar
9.Kemahiran motor halus

🌺Boleh digunakan untuk anak sedari usia 4 tahun ke atas, buku ini juga sesuai menjadi panduan dan rujukan guru pendidikan khas dalam menulis rancangan pengajaran individu (RPI) seorang murid.

🌺Buku bersaiz A4 setebal 150 mukasurat.

Scroll to Top