BK57- ZIYAD & TIGER: MILIPEDE HUNT

  • Buku ini mendedahkan aktiviti luar yang seronok dan bersesuaian untuk anak-anak. Buku cerita ini menceritakan tentang rantaian makanan, fotosintesis dan lain-lain. pewarnaan yang menarik sangat sesuai untuk dijadikan hadiah. 

Harga: RM15.00
Bilangan M/S: 26ms termasuk kulit hadapan

Scroll to Top