TEKNIK INTERVENSI BERFOKUS DALAM PEMBELAJARAN MURID KEPERLUAN KHAS

TEKNIK INTERVENSI BERFOKUS DALAM PEMBELAJARAN MURID BERKEPERLUAN KHAS

Kanak-kanak berkeperluan khas memerlukan perhatian dan penjagaan lebih kerana mereka berbeza dari segi ciri-ciri mental, keupayaan deria, keupayaan berkomunikasi, tingkah laku, emosi dan ciri-ciri fizikal. Oleh itu, panduan yang tepat perlu ada dalam mengurus kanak-kanak berkeperluan khas ini.

Dengan ini adanya BUKU TEKNIK INTERVENSI BERFOKUS DALAM PEMBELAJARAN MURID BERKEPERLUAN KHAS

📌 Buku berkenaan intervensi yang sering dilakukan oleh terapis carakerja yang berfokus kepada kanak-kanak mengikut permasalahan yang dihadapi

📌 Merungkai intervensi berfokus yang boleh digunakan untuk kanak-kanak mengikut pemasalahan yang dihadapi

📌 Memberi gambaran yang jelas berkaitan langkah-langkah yang dilakukan dalam setiap intervensi

📌 Bilangan muka surat: 153 muka surat

Dapatkan Buku Teknik Intervensi Berfokus Dalam Pembelajaran Murid Berkeperluan Khas melalui usahawan Mommy Happy yang sah

VIDEO TEKNIK INTERVENSI BERFOKUS DALAM PEMBELAJARAN MURID KEPERLUAN KHAS

Scroll to Top