KEMAHIRAN KOGNITIF MURID BEKEPERLUAN KHAS

Murid berkeperluan khas terdiri daripada murid yang bermasalah penglihatan, pendengaran & pembelajaran. Oleh itu, cara didikan yang betul diperlukan bagi membantu murid yang bersifat luar biasa ini.

Dengan adanya buku panduan pengajaran hasil penulisan Puan Mahfuzah Zainol ini, diharap dapat dijadikan sebagai salah satu manual bagi para guru dalam mendidik murid yang berkeperluan khas.

📗 Buku Kemahiran Kognitif (92 m/s)

Buku panduan pengajaran ini diwujudkan bagi memudahkan murid berkeperluan khas ini mengasah kemahiran mereka.

💚 Mempunyai gambar aktiviti serta helaian kerja yang boleh digunakan oleh guru.

💚 Buku ini juga boleh digunakan bagi melatih kanak-kanak tipikal dalam aktiviti kemahiran yang diperlukan.

Dapatkan buku-buku panduan pengajaran ini sekarang melalui usahawan Mommy Happy yang berdaftar.

VIDEO KEMAHIRAN KOGNITIF MURID BEKEPERLUAN KHAS

Scroll to Top