KAMUS AL-KHALIL

– Pembelajaran Bahasa Arab secara kreatif dan sukarela merupakan salah satu faktor yang
penting dalam meningkatkan keyakinan dan kefahaman pelajar untuk mempelajari
Bahasa Arab.
– Dalam hal ini, peranan dalam membantu dan mendidik pelajar tidak dapat, terletak pada bahu guru-guru yang mengajar mereka.
-Kaedah pembelajaran-
Bahasa Arab yang berkesan dan terancang sememangnya mampu membentuk pelajar
yang cemerlang dalam subjek ini. Namun begitu, hal ini bukanlah terjadi dengan begitu
sahaja tetapi dengan usaha gigih pelajar dan guru dalam menjayakannya.

Kamus Mudah Sekolah Menengah

– Mudah, cepat dan berkesan.
– Mengandungi 35000 entri Arab-Melayu – Melayu-Arab.
– Dilengkapi dengan contoh ayat, frasa dan istilah.
– Mengandungi perkataan-perkataan dasar berserta tasrif, perkataan terbitan berbentuk kata kerja berimbuhan (fiil maziid) atau kata nama berimbuhan (masdar, isim fail, isim mafuul) yang bermula dengan huruf Alif, Ta dan Mim yang dipadankan dengan makna yang detail.

Spesifikasi:

Tajuk: Kamus Al-Khalil (Hard Cover)
Pengarang: Profesor Madya Haji Abu Abdullah Hanafi Bin Haji Dollah
Penerbit: Al Ameen Serve Holdings Sdn. Bhd.
ISBN: 9789673623396
Berat: 1.310 kg
Muka Surat: 1688
Saiz: 130.00 X 190.00 mm

HARGA : RM29.90

GAMBAR DETAIL

GAMBAR HIASAN

VIDEO KAMUS

Scroll to Top