CI30-IQRA’ SIRI KAEDAH PANTAS MEMBACA 1-6

  • Cara Efektif Mempelajari Al-Quran
  • Pengenalan Asas Tajwid

        Harga: RM29.90
        Bil.Muka Surat: iqra 1 = 23 m/s
                                iqra 2 = 31 m/s
                                iqra 3 = 28 m/s
                                iqra 4= 31 m/s
                                iqra 5= 40 m/s
                                iqra 6= 31 m/s

Audio Iqra' Siri Kaedah Pantas Membaca Al Quran 1-6
Scroll to Top