CONTOH KARANGAN BAHASA MELAYU PENULISAN KERTAS 2 (BAHAGIAN A,B,C)

Buku Contoh Karangan Bahasa Malaysia KSSR disusun untuk memberi panduan kepada murid-murid Tahap Satu iaitu Tahun Satu, Tahun Dua dan Tahun Tiga dalam Bahagian Penulisan bagi mata pelajaran Bahasa Malaysia. Karangan- karangan yang terdapat dalam buku ini adalah berdasarkan tema-tema yang terdapat dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Terdapat juga panduan dan tip-tip menulis karangan jenis berformatdan karangan tidak berformat. Antaranya karangan fakta, keperihalan, autobiografi, berita, surat kiriman, laporan, catatan dan syarahan. Adalah diharapkan buku ini dapat menjadi panduan kepada murid-murid Tahap Satu untuk membaiki mutu penulisan karangan mereka. la juga bermanfaat kepada guru-guru untuk mengemukakan contoh karangan yang sesuai kepada murid-murid.

Penerbit : Fargoes Books Sdn Bhd

Muka Surat : 112 Halaman

Saiz Buku : 21.5 x 15cm

Harga Pasaran : RM4.90

DETAIL BUKU

Scroll to Top