CARA GUNA SMART WHEEL

Aktiviti 1 :- Pusing dan sebut bunyi/nama huruf

~ guru tunjuk cara pusing dan sebut bunyi/nama huruf yang ada pada roda satu persatu.
~ guru membimbing pelajar untuk pusing dan sebut bunyi/nama huruf
~ guru meminta pelajar untuk pusing dan sebut nama/huruf dengan pemerhatian guru.

Nota kaki :- aktiviti ini sesuai untuk anak berusia 4 tahun ke atas yang batu nak belajar sebut bunyi/nama huruf atau sudah mengenal beberapa bunyi/nama huruf.

Aktiviti 2 :- Sebut bunyi pada warna yang sama

~ Guru meletakkan sticker berlainan warna pada beberapa simbol huruf.
Contoh :- /a/ sticker biru, /i/ sticker merah, /u/ sticker kuning, /b/ sticker hijau, /c/ sticker ungu.
~ guru meminta pelajar mengambil sepit baju bewarna yang disediakan dalam satu bekas ( warna sepit baju mesti sama dengan warna sticker yang ada pada SW ) 
~ jika pelajar dapat warna biru, pelajar diminta utk sepit mengepit baju bewarna biru tersebut pada sticker yang sama warna di SW.
~ guru meminta pelajar sebut bunyi/nama huruf yang ada pada sticker dan pengepit yang sama warna tersebut.

Nota kaki :- aktiviti ini sesuai untuk anak berusia 4 tahun dan ke atas untuk kemahiran mengecam simbol dan sebut bunyi.

Aktiviti 3 :- Guru sebut bunyi/huruf, pelajar cari simbol bunyi/huruf

~ Guru bersama pelajar ulang sebut bunyi/huruf yang telah mereka pelajari ( gunakan kad imbas )
~ guru menyebut bunyi/huruf dan meminta pelajar untuk mencari simbol bunyi huruf yang ada pada SW.
~ Pelajar di minta untuk melorekkan ( guna whiteboard marker) simbol bagi bunyi/huruf yang mereka jumpa.

Nota kaki :- aktiviti ini sesuai untuk anak berusia 4 tahun dan ke atas untuk kemahiran mengecam simbol dan sebut bunyi.

Aktiviti 4 :- putar, sebut dan tampal

~ Guru tunjuk cara bagaimana aktiviti pusing, sebut dan tampal. ( putar roda, sebut bunyi/huruf, jika betul, tampal simbol bunyi/huruf dengan sticker )
~ Pelajar di minta untuk putar, sebut dan tampal dengan bimbingan guru ( secara bergilir-gilir  2-3 pelajar )

Nota kaki :- aktiviti ini sesuai untuk anak berusia 4 tahun dan ke atas untuk kemahiran mengecam simbol dan sebut bunyi.

Scroll to Top