BAF31 – BUKU LATIHAN AWAL BESTARI MATEMATIK “4&5 TAHUN”

BAF31 – BUKU LATIHAN AWAL BESTARI MATEMATIK “4&5 TAHUN”

Buku-buku Aktiviti ini mengandungi kepelbagaian latihan yang disusun mengikut tema yang bersesuaian dengan menilai tahap pencapaian murid serta disusun ansur maju dari peringkat mudah ke peringkat yang lebih sukar.
Buku-buku Aktiviti diharapkan dapat merangsang pengajaran dan pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna bagi murid untuk mencapai matlamat KSPK.

 

Harga: RM5.90
Bilangan Muka Surat:64m/s