BK33- BACAAN ASAS BAHASA MALAYSIA 50 JAM

Matlamat utama pengarang menerbitkan buku ini adalah untuk menyampaikan hasratnya dalam menyemarakkan penggunaan Bahasa Malaysia sebagai medium bahasa perantaraan. Bahasa Malaysia selain dilihat sebagai bahasa perantaraan untuk menyatupadukan rakyat dan menjalin persefahaman, ianya juga perlu menjurus ke peringkat penggunaan yang lebih menyeluruh dan memartabatkannya sebagai bahasa utama pada peringkat bahasa antarabangsa. Kebolehan ini dapat direalisasikan melalui program-program galak membaca dan bertutur dalam Bahasa Malaysia. Ekspres Bacaan Asas Bahasa Malaysia ini direka khas berlandaskan kemahiran mengenal huruf, menyebut suku kata dan membaca dalam masa 50 jam dan kurang. 

Bilangan Muka Surat: 82 m/s

Harga: RM 15.00 

Belajar mengenal huruf dan sebutan huruf mengikut huruf konsonan

 

Video Bacaan Asas Bahasa Malayisa 50 Jam
Scroll to Top