BUKU ANAKKU BIJAK WANG

buku ini dihasilkan bagi memberi pendedahan kepada anak-anak dalam mengenal nilai wang yang ada di Malaysia ini. Menurut kajian Asia Money Parenting, lebih 95% ibu bapa di seluruh Asia menilai pendidikan kewangan sebagai satu perkara penting untuk keluarga mereka. Jadi anak-anak boleh diberikan pendedahan kepada konsep wang seawal usia 3 tahun supaya dapat membantu mereka di masa hadapan.

Buku Anakku Bijak Wang ini dapat membantu anak-anak dalam :

💰 Mengenali jenis-jenis mata wang yang ada di Malaysia
💰 Mengenalpasti nilai wang mengikut jenis mata wang dengan betul
💰 Memudahkan urusan jual beli

Buku ini mempunyai isi dalam yang menarik berwarna-warni & bersaiz A5. Keseluruhan 16 muka surat di dalam buku ini lengkap dengan nota ringkas & latihan-latihan asas bagi menguji kefahaman anak-anak dalam proses mengenal nilai wang yang ada 😊

VIDEO ANAKKU BIJAK MATAWANG
Scroll to Top