BUKU AKTIVITI AWAL SAINS PRASEKOLAH

BUKU AKTIVITI AWAL SAINS PRASEKOLAH

Buku latihan ini ditulis bagi membantu kanak-kanak menguji kefahaman mereka terhadap kemahiran proses awal sains bagi setiap topik yang terdapat dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). Buku ini sesuai digunakan oleh kanak-kanak seawal usia 4-6 tahun.

Antara tunjang utama yang telah digariskan dalam pembentukan modal insan yang seimbang ialah, penekanan terhadap pengetahuan sains, kemahiran & sikap saintifik. Terdapat 6 kemahiran proses sains yang dicadangkan termasuk:

✅ Memerhati
✅ Mengelas
✅ Membuat inferens
✅ Mengukur
✅ Meramal
✅ Komunikasi

Kesemua kemahiran ini boleh dikuasai oleh kanak-kanak menerusi aktiviti penyiasatan melalui topik-topik yang dicadangkan dalam KSPK aktiviti awal sains yang di dalamnya terkandung kemahiran proses sains sekaligus memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melihat dunia di sekeliling mereka, membangkitkan perasaan ingin tahu & meneroka fenomena.

Di dalam buku ini juga terdapat bonus video kemahiran proses sains & lebih daripada 60 latihan untuk menguji kefahaman pendidikan sains awal kanak-kanak prasekolah.

Jumlah muka surat : 120 m/s
Saiz : A4
Harga : RM29.00

 

VIDEO BUKU AKTIVITI AWALSAINS PRASEKOLAH
VIDEO TESTIMONI
Scroll to Top