121 AKTIVITI KEMAHIRAN PERSEPSI VISUAL MURID KEPERLUAN KHAS

121 AKTIVITI KEMAHIRAN PERSEPSI VISUAL

Kanak-kanak berkeperluan khas adalah kanak-kanak yang memerlukan perhatian dan penjagaan yang berbeza berbanding kanak-kanak yang lain. Mereka berbeza dari segi ciri-ciri mental, keupayaan deria, keupayaan berkomunikasi, tingkah laku, emosi dan ciri-ciri fizikal. Oleh itu, ibu bapa dan guru perlu mempunyai panduan yang tepat dalam mengurus kanak-kanak berkeperluan khas ini.

Dengan ini kami bawakan BUKU 121 AKTIVITI KEMAHIRAN VISUAL PERSEPSI MURID BERKEPERLUAN KHAS

📌 Berbentuk panduan untuk melatih kemahiran persepsi visual bagi kanak-kanak berkeperluan khas

📌 Mempunyai lembaran aktiviti yang boleh digunakan semasa aktiviti pembelajaran dan pengajaran di kelas dan di rumah

📌 Mempunyai 5 kemahiran persepsi visual iaitu diskriminasi visual, figure ground, form constancy, visual closure dan visual memory

📌 Bilangan muka surat: 155 muka surat

Dapatkan Buku 121 Aktiviti Kemahiran Visual Persepsi Murid berkeperluan Khas melalui usahawan Mommy Happy yang sah

VIDEO 121 AKTIVITI KEMAHIRAN PERSEPSI VISUAL MURID KEPERLUAN KHAS

Scroll to Top